Convocatoria 2024en plazoEn prazo:  22/01/2024 - 30/09/2024
Consellería de Economía e Industria

IG408H - Axudas para atracción de empresas a Galicia, susceptibles de seren cofinanciadas pola Unión Europea no marco do Programa Galicia Feder 2021-2027

PARA QUE É A AXUDA/SUBVENCIÓN

A concesión de axudas para o financiamento de proxectos de investimento empresarial das seguintes modalidades:

I.1. Proxectos de investimento empresarial cun investimento subvencionable entre 800.000 € e 10.000.000 €.

I.2. Proxectos de investimento superior a 100.000 €, cunha creación de emprego de 25 ou máis postos de traballo de carácter indefinido a tempo completo.

Consellería
Consellería de Economía e Industria
Órgano responsable
Instituto Galego de Promoción Económica – Igape
A onde acudir

Xunta de Galicia

Consellería de Economía e Industria

Instituto Galego de Promoción Económica – Igape

Complexo Administrativo San Lázaro, s/n

15707  Santiago de Compostela  (Coruña, A)

Teléfono: 981815151

Email: informa@igape.es

www.igape.gal

Código do procedemento
IG408H

QUEN PODE SOLICITALA?

Poderán ser persoas beneficiarias destas axudas as pequenas e medianas empresas (en diante, pemes) que proxecten levar a cabo un investimento nun centro de traballo localizado na Comunidade Autónoma de Galicia, considerado subvencionable ao abeiro do regulado nas presentes bases.

QUE PRAZO HAI PARA FACELO?

Prazo de presentación

ABERTO

22/01/2024 - 30/09/2024

O prazo de presentación das solicitudes da axuda comezará ás 8.00 horas do día hábil seguinte ao da publicación desta convocatoria no DOG e finalizará ás 14.00 horas do 30 de setembro de 2024, agás que antes desa data se produza o suposto de esgotamento do crédito.