Convocatoria 2024en plazoEn prazo:  29/04/2024 - 31/10/2024
Consellería de Economía e Industria

IG423A - Axudas grandes empresas en Foexga.

PARA QUE É A AXUDA/SUBVENCIÓN

Conseguir a internacionalización real de empresas galegas e propiciar a comercialización dos seus bens e servizos nos mercados exteriores. 

Consellería
Consellería de Economía e Industria
Órgano responsable
Instituto Galego de Promoción Económica – Igape
A onde acudir

Xunta de Galicia

Consellería de Economía e Industria

Instituto Galego de Promoción Económica – Igape

Xerencia - Igape

Complexo Administrativo San Lázaro, s/n

15703  Santiago de Compostela  (Coruña, A)

Teléfono: 902300903/ 981541147

Email: informa@igape.es

Código do procedemento
IG423A

QUEN PODE SOLICITALA?

Empresas.

QUE PRAZO HAI PARA FACELO?

Prazo de presentación

ABERTO

29/04/2024 - 31/10/2024

O prazo de presentación de solicitudes iniciarase ás 8.00 horas do día seguinte hábil ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e finalizará ás 14.00 horas do 31 de outubro de 2024, agás que antes desa data se produza o suposto de esgotamento do crédito. Neste caso, informarase do peche adiantado do prazo de solicitude a través da páxina web do Igape e no Diario Oficial de Galicia.