Inicio
Apoios públicos
Detalle procedemento
Convocatoria 2024en plazoEn prazo:  25/06/2024 - 24/07/2024
Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude

BS508C - Subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa voluntariado sénior.

PARA QUE É A AXUDA/SUBVENCIÓN

Establecer as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións dirixidas a entidades de acción voluntaria e a entidades locais, inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia, que realicen proxectos do Programa Voluntariado Senior desde o 1 de xaneiro ata o 31 de outubro de 2024.

Consellería
Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude
Órgano responsable
Dirección Xeral de Xuventude
A onde acudir

Xunta de Galicia

Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude

Dirección Xeral de Xuventude

Servizo de Voluntariado e Participación

San Lázaro s/n

15781  Santiago de Compostela  (Coruña, A)

Teléfono: 981957915

Email: voluntariado@xunta.gal

Código do procedemento
BS508C

QUEN PODE SOLICITALA?

As entidades beneficiarias das axudas serán as entidades de acción voluntaria e as entidades locais que realicen proxectos de voluntariado enmarcados no Programa Voluntariado sénior no ano 2024.

QUE PRAZO HAI PARA FACELO?

Prazo de presentación

ABERTO

25/06/2024 - 24/07/2024

O prazo para a presentación das solicitudes será dun mes desde o día seguinte ao da publicación da correspondente convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día do prazo fose inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de vencemento non hai día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo remata o último día do mes.

As subvencións
máis actuais

16/07/2024 - 16/09/2024
Consellería de Economía e Industria