Inicio
Apoios públicos
Detalle procedemento
Convocatoria 2024plazo pechadoPrazo pechado:  19/06/2024 - 18/07/2024
Consellería do Mar

PE201B - Axudas destinadas a pemes do sector transformador.

PARA QUE É A AXUDA/SUBVENCIÓN

Regular a convocatoria para o ano 2024, para a concesión en réxime de concorrencia competitiva de axudas destinadas á realización de investimentos para pemes do sector transformador dos produtos da pesca e acuicultura que contribúan a fomentar unha pesca e acuicultura que contribúan á seguridade alimentaria na Unión, fomentando unha pesca e acuicultura sotibles dende unha perspectiva medioambiental, socialmente responsable, baseada no coñecemento e competitiva.

Consellería
Consellería do Mar
Órgano responsable
Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica
A onde acudir

Xunta de Galicia

Consellería do Mar

Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica

Subdirección Xeral de Competitividade da Cadea Mar-Industria

Servizo de Innovación Tecnolóxica das Industrias

San Caetano s/n

15781  Santiago de Compostela  (Coruña, A)

Teléfono: 981546295

Fax: 981546288

Email: sxmar.cmrm@xunta.es

http://www.xunta.gal/mar

Xunta de Galicia

Consellería do Mar

Dirección Territorial da Consellería do Mar da Coruña

Servizo de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica da Coruña

Rúa Ramón e Cajal, nº 1 - 5º andar

15006  Coruña, A  (Coruña, A)

Teléfono: 981182010

Fax: 981182027

Xunta de Galicia

Consellería do Mar

Dirección Territorial da Consellería do Mar de Celeiro

Servizo de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica (Celeiro)

Avda. de Ramón Canosa, s/n - Celeiro

27863  Viveiro  (Lugo)

Teléfono: 982555035

Fax: 982555007

Xunta de Galicia

Consellería do Mar

Dirección Territorial da Consellería do Mar de Vigo

Servizo de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica (Vigo)

Rúa Concepción Arenal, nº 8

36201  Vigo  (Pontevedra)

Teléfono: 986817129

Fax: 986817118

Código do procedemento
PE201B
Normativa

QUEN PODE SOLICITALA?

Poderán ser persoas beneficiarias as persoas físicas, xurídicas, pluralidade de persoas físicas, agrupacións ou entidades sen personalidade xurídica ou comunidades de bens.

QUE PRAZO HAI PARA FACELO?

Prazo de presentación

PECHADO

19/06/2024 - 18/07/2024

O prazo de presentación das solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte á publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día de prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de vencemento non houber día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o último do mes.

As subvencións
máis actuais

16/07/2024 - 16/09/2024
Consellería de Economía e Industria