Inicio
Apoios públicos
Detalle procedemento
Convocatoria 2024plazo pechadoPrazo pechado:  14/06/2024 - 15/07/2024
Consellería de Facenda e Administración Pública

PR780A - Subvencións destinadas ao financiamento de plans de formación das entidades locais de Galicia.

PARA QUE É A AXUDA/SUBVENCIÓN

Solicitude de subvencións para o financiamento de plans de formación para o emprego promovidos polas entidades locais e federacións ou asociacións de entidades locais de Galicia para o ano 2024 no marco do AFEDAP.

Consellería
Consellería de Facenda e Administración Pública
Órgano responsable
Escola Galega de Administración Pública (EGAP)
A onde acudir

Xunta de Galicia

Consellería de Facenda e Administración Pública

Escola Galega de Administración Pública (EGAP)

Rúa de Madrid, nº 2-4 (Fontiñas)

15781  Santiago de Compostela  (Coruña, A)

Teléfono: 981546255

Fax: 981546336

Email: xestión.egap@xunta.gal

Xunta de Galicia

Consellería de Facenda e Administración Pública

Escola Galega de Administración Pública (EGAP)

Rúa de Madrid, nº 2-4 (Fontiñas)

15781  Santiago de Compostela  (Coruña, A)

Teléfono: 881997174

Fax: 981546336

Email: novas.egap@xunta.gal

Código do procedemento
PR780A

QUEN PODE SOLICITALA?

Poderán ser beneficiarias da liña en réxime de concorrencia competitiva das subvencións convocadas, os concellos, as deputacións provinciais e demais entidades locais recoñecidas no artigo 2 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, reguladora da Administración local de Galicia, que promovan plans de formación para o persoal empregado público, de carácter unitario ou agrupado, dentro do ámbito do AFEDAP.

De conformidade co establecido no artigo 6, segundo parágrafo do AFEDAP, só poderán ser beneficiarias da liña en réxime de concorrencia non competitiva das subvencións convocadas as asociacións ou federacións de entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia lexitimamente constituídas ao abeiro do previsto nos artigos 120 e seguintes da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia.

QUE PRAZO HAI PARA FACELO?

Prazo de presentación

PECHADO

14/06/2024 - 15/07/2024

O prazo de presentación das solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución de convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

As subvencións
máis actuais

16/07/2024 - 16/09/2024
Consellería de Economía e Industria