Inicio
Apoios públicos
Detalle procedemento
Convocatoria 2024plazo pechadoPrazo pechado:  12/06/2024 - 11/07/2024

TR332A - Subvención a entidades colaboradoras para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia.

PARA QUE É A AXUDA/SUBVENCIÓN

O financiamento de programas de emprego dirixidos á mellora da ocupabilidade e á inserción laboral das persoas traballadoras en situación de desemprego mediante a posta en marcha de programas integrados de emprego con intermediación laboral, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia e durante un período de 12 meses.

Consellería
Órgano responsable
Dirección Xeral de Formación e Cualificación para o Emprego
A onde acudir

Xunta de Galicia

Consellería de Emprego, Comercio e Emigración

Secretaría Xeral de Emprego e Relacións Laborais

Dirección Xeral de Formación e Cualificación para o Emprego

Subdirección Xeral de Cualificacións e Capacidades para o Emprego

Servizo de Promoción de Competencias para o Emprego

Edificio Administrativo San Lázaro, s/n

15781  Santiago de Compostela  (Coruña, A)

Teléfono: 981547224

Email: programas-integrados.traballo.santiago@xunta.gal

Código do procedemento
TR332A

QUEN PODE SOLICITALA?

a) Os concellos, mancomunidades de concellos ou entidades públicas dependentes ou vinculadas a un concello.

b) As entidades con personalidade xurídica propia e sen ánimo de lucro.

QUE PRAZO HAI PARA FACELO?

Prazo de presentación

PECHADO

12/06/2024 - 11/07/2024

O prazo para a presentación de solicitudes será dun mes, que se contará a partir do día seguinte ao da publicación da presente orde no Diario Oficial de Galicia. Para estes efectos, entenderase como último día de prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se este último día é inhábil, entenderase prorrogado ata o primeiro día hábil seguinte. Se no mes de vencemento non hai día equivalente, entenderase que o prazo remata o último día do mes.

As subvencións
máis actuais

16/07/2024 - 16/09/2024
Consellería de Economía e Industria