Inicio
Apoios públicos
Detalle procedemento
Convocatoria 2024en plazoEn prazo:  11/06/2024 - 31/10/2024

VI438A - Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes.

PARA QUE É A AXUDA/SUBVENCIÓN

Convocar, para a anualidade de 2024, o acceso ao Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes, así como fixar o procedemento, as condicións e os criterios para acceder a el.

QUEN PODE SOLICITALA?

Poderán acceder ao financiamento a través do Fondo de cooperación os concellos de menos de 50.000 habitantes. Para estes efectos, tomaranse como referencia as últimas cifras oficiais do padrón municipal de habitantes publicadas polo Instituto Galego de Estatística o 1 de xaneiro de 2024.

QUE PRAZO HAI PARA FACELO?

Prazo de presentación

ABERTO

11/06/2024 - 31/10/2024

O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e rematará o 31 de outubro de 2024 e, en todo caso, no momento do esgotamento do crédito orzamentario, que será publicado no Diario Oficial de Galicia mediante resolución da persoa titular da Dirección Xeral do IGVS, para o caso de que o devandito esgotamento se producise con anterioridade á dita data.

As subvencións
máis actuais

16/07/2024 - 16/09/2024
Consellería de Economía e Industria