Inicio
Actualidade

Ao día!

01/02/2024

A internacionalización, un impulso esencial para a competitividade das pemes

Comparte este artigo

A internacionalización non só é unha opción estratéxica para as pequenas e medianas empresas, senón unha necesidade para mellorar a súa competitividade nunha contorna empresarial cada vez máis globalizada

Nun mundo cada vez máis interconectado, a internacionalización preséntase como un piar fundamental para o crecemento e a competitividade das pequenas e medianas empresas. Explorar novos mercados máis aló das fronteiras nacionais non só amplía as oportunidades de negocio, senón que tamén fortalece a posición das pemes nunha contorna económica global. 

Entre outras moitas, o proceso de chegar a novos países ofrece tres vantaxes fundamentais:

  1. Acceso a novos mercados. A internacionalización permite ás pemes diversificar a súa carteira de clientes ao entrar en mercados estranxeiros. Isto non só implica un aumento nas oportunidades de venda, senón tamén unha redución da dependencia dun único mercado, o que mitiga os riscos asociados.
  2. Crecemento sostible. Ao expandirse a nivel internacional, as pemes poden experimentar un crecemento sostible a longo prazo. Os mercados estranxeiros ofrecen diferentes ciclos económicos e estacionalidades, o que pode contrarrestar as flutuacións na demanda e as condicións económicas no mercado nacional.
  3. Aproveitamento de recursos e tecnoloxía. A internacionalización brinda a posibilidade de aproveitar recursos e tecnoloxías que poden non estar dispoñibles ou ser máis custosos no mercado local. Isto pode mellorar a eficiencia operativa e a calidade dos produtos ou servizos.

Antes de dar o paso de introducirse en novos mercados, é esencial realizar unha investigación exhaustiva. Comprender as tendencias do mercado, o comportamento do consumidor e a competencia axudará a adaptar a estratexia de entrada. Ademais, a internacionalización conleva custos adicionais, como adaptación de produtos, márketing internacional e loxística. Asegurarse de contar con recursos financeiros e humanos suficientes é crucial para enfrontar estes desafíos.

Consellos para iniciar o proceso de internacionalización

  1. Desenvolver unha estratexia clara. Establecer obxectivos claros e unha estratexia ben definida é esencial. Isto inclúe seleccionar o mercado obxectivo, identificar socios potenciais e determinar a estratexia de márketing e vendas.
  2. Cultivar relacións locais. Establecer relacións sólidas con socios locais, distribuidores e clientes é fundamental. Comprender a cultura empresarial e as prácticas comerciais locais contribúe a unha integración exitosa no novo mercado.
  3. Cumprir con regulacións e normativas. Cada país ten as súas propias regulacións e normativas. Asegurarse de cumprir con estes requisitos desde o principio evita problemas legais e mellora a reputación da empresa no mercado internacional.

Galicia impulsa a internacionalización

O tecido empresarial galego conta con diferentes liñas de apoio da Xunta para internacionalizarse.

Entre elas destaca o programa Galicia Exporta, composto de tres convocatorias de axudas (Galicia Exporta Empresas, Galicia Exporta Organismos Intermedios e Galicia Exporta Dixital), que suman en conxunto máis de 9M€ para apoiar a saída ao exterior do tecido empresarial galego, especialmente de pemes e establecementos comerciais, a través de novas canles de comercialización. 

Doutra banda, tamén está en marcha o programa de aceleración Galicia Avanza, desenvolto pola Administración autonómica en colaboración con Tecnópole. 

O seu obxectivo é impulsar o acceso a mercados exteriores das pemes innovadoras de calquera ámbito ou sector que necesiten unha panca para validar o seu posicionamento e fortalecer a súa competitividade no estranxeiro. Nos próximos dous anos, o programa apoiará a 60 pequenas e medianas empresas nos seus plans de exportación a través de dúas novas edicións. 

Poden concorrer tanto autónomos como pequenas e medianas empresas de calquera sector, a condición de que conten con produtos ou servizos que teñan a condición de innovadores. 

Dispoñerán dun mentor durante 8 meses para deseñar a súa estratexia de internacionalización e poñer en marcha acciones específicas de márketing e comercialización en mercados exteriores.

Finalmente, as empresas galegas tamén contan con apoios para a contratación de profesionais especializados en comercio exterior que lles axuden a seguir mellorando as súas vendas internacionais a través da convocatoria Xestores de Internacionalización, aberta ata o 9 de xullo de 2024 ou esgotamento de crédito.

Tamén pode interesarche