Búsqueda dos términos en todo o portal

"Un novo modelo de relación coas empresas atendendo, apoiando e acompañando as súas iniciativas"

Coordinación coa Xunta de Galicia e outras administracións

Axudámosche!

01.
Desenvolvemento dunha iniciativa emprendedora
02.
Acceso a financiamento e apoios para investir, medrar ou ser máis competitivos
03.
Desenvolvemento de proxectos de innovación
04.
Inicio ou avance no proceso de internacionalización
05.
Impulso da transformación dixital
06.
Potenciamento do talento e a formación
07.
Avance en modelos de eficiencia enerxética, sustentabilidade e economía circular
08.
Implantación dunha empresa de fóra en Galicia

Ou calquera outra consulta, trámite ou xestión relacionada co ámbito empresarial ou profesional