Inicio
Public grants
Detalle procedemento
Convocatoria 2024plazo pechadoPlazo cerrado:  20/02/2024 - 19/03/2024
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ED481B - Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral.

WHAT IS THE SUBSIDY/GRANT FOR?

Concesión de axudas á etapa de formación posdoutoral nas univesidades do SUG.

Regional Ministry
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
Responsible body
Secretaría Xeral de Universidades
Where to apply

Xunta de Galicia

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Secretaría Xeral de Universidades

San Caetano, s/n

15781  Santiago de Compostela  (Coruña, A)

Telephone number: 981957649

Email: sxu@edu.xunta.gal

http://www.edu.xunta.gal

Procedure code
ED481B
Regulations
Regional level

WHO CAN APPLY?

 Poderán ser beneficiarios destas axudas as universidades públicas do Sistema universitario de Galicia (SUG), os organismos públicos de investigación de Galicia, as fundacións de investigación sanitaria de Galicia (Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, Fundación Profesor Novoa Santos, Fundación Biomédica Galicia Sur), e os centros do CSIC (Consello Superior de Investigacións Científicas) radicados en Galicia, sempre que contraten as persoas seleccionadas a través dun contrato laboral de duración determinada con dedicación a tempo completo, de acordo co marco lexislativo actual, en virtude do cal a persoa seleccionada quedará vinculada á dita entidade.

WHAT IS THE DEADLINE?

Application deadline

CLOSED

20/02/2024 - 19/03/2024

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, que se contará a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Latest
grants

02/05/2024 - 02/10/2024
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
19/04/2024 - 20/05/2024
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
17/04/2024 - 16/08/2024
Presidencia da Xunta de Galicia
10/04/2024 - 30/09/2024
Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade