Inicio
Public grants
Detalle procedemento
Convocatoria 2024plazo pechadoPlazo cerrado:  20/02/2024 - 19/03/2024
???label.ove.filtro.conselleria.A12049012???

IN606B - Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral

WHAT IS THE SUBSIDY/GRANT FOR?

Concesión de axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral aos organismos públicos de investigación de Galicia, ás fundacións de investigación sanitaria de Galicia (Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, Fundación Profesor Novoa Santos, Fundación Biomédica Galicia Sur), e aos centros do CSIC (Consello Superior de Investigacións Científicas) radicados en Galicia.

Regional Ministry
???label.ove.filtro.conselleria.A12049012???
Responsible body
Axencia Galega de Innovación (GAIN)
Where to apply

Xunta de Galicia

Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional

Axencia Galega de Innovación (GAIN)

Rúa Airas Nunes, s/n

15702  Santiago de Compostela  (Coruña, A)

Telephone number: 881999213

Email: axudas.gain@xunta.es

http://gain.xunta.gal

Procedure code
IN606B
Regulations
Regional level

WHO CAN APPLY?

Poderán ser beneficiarios destas axudas as universidades públicas do Sistema universitario de Galicia (SUG), os organismos públicos de investigación de Galicia, as fundacións de investigación sanitaria de Galicia (Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, Fundación Profesor Novoa Santos, Fundación Biomédica Galicia Sur), e os centros do CSIC (Consello Superior de Investigacións Científicas) radicados en Galicia, sempre que contraten as persoas seleccionadas a través dun contrato laboral de duración determinada con dedicación a tempo completo, de acordo co marco lexislativo actual, en virtude do cal a persoa seleccionada quedará vinculada á dita entidade.

WHAT IS THE DEADLINE?

Application deadline

CLOSED

20/02/2024 - 19/03/2024

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, que se contará a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Latest
grants

15/05/2024 - 14/06/2024
???label.ove.filtro.conselleria.A12049003???
15/05/2024 - 14/06/2024
???label.ove.filtro.conselleria.A12048956???