Inicio
Public grants
Detalle procedemento
Convocatoria 2024plazo pechadoPlazo cerrado:  04/04/2024 - 03/05/2024
???label.ove.filtro.conselleria.A12048934???

MT724A - Axudas para estudos e investimentos vinculados á conservación, recuperación e rehabilitación do patrimonio natural e cultural e á sensibilización ecolóxica na rede de reservas da biosfera de Galicia, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Plan estratéxico da PAC 2023-2027 en Galicia.

WHAT IS THE SUBSIDY/GRANT FOR?

O obxecto deste procedemento é o da tramitación das axudas dirixidas a promover a conservación e valorización do patrimonio natural e cultural de zonas rurais cun elevado e contrastado valor natural como son as reservas da biosfera.

Así mesmo, a través desta orde convócanse as axudas correspondentes aos exercicios orzamentarios dos anos 2024 e 2025 en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva que serán cofinanciadas polo Feader.
 

Regional Ministry
???label.ove.filtro.conselleria.A12048934???
Responsible body
Dirección Xeral de Patrimonio Natural
Where to apply

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático

Dirección Xeral de Patrimonio Natural

San Lázaro, s/n

15781  Santiago de Compostela  (Coruña, A)

Telephone number: 981547240

Email: dxpn.cmatv@xunta.gal

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático

Dirección Territorial da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de A Coruña

Servizo de Patrimonio Natural da Coruña

Rúa Vicente Ferrer, nº 2

15008  Coruña, A  (Coruña, A)

Telephone number: 981184838

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático

Dirección Territorial da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de Lugo

Rolda da Muralla, s/n

27071  Lugo  (Lugo)

Telephone number: 982294393/ 982294989

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático

Dirección Territorial da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de Ourense

Rúa Paseo, nº 18 - 5º

32003  Ourense  (Ourense)

Telephone number: 988386569

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático

Dirección Territorial da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de Pontevedra

Rúa Mª Victoria Moreno, nº 43 - 2º

36003  Pontevedra  (Pontevedra)

Telephone number: 986805097/ 986805469

Procedure code
MT724A
Regulations
Regional level
State level
European level

WHO CAN APPLY?

1. Poderán ser entidades beneficiarias destas axudas os concellos incluídos no ámbito territorial de calquera das reservas da biosfera de Galicia (anexo XII, que acompaña esta orde).

2. Quedan excluídas do ámbito de aplicación desta orde outras entidades locais e agrupacións de concellos.

3. Son requisitos para obter a condición de entidade beneficiaria os enumerados nos puntos 1, 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

4. As axudas desta convocatoria aplicaranse a actuacións que se desenvolvan en zonas rurais situadas en calquera das reservas da biosfera de Galicia, dentro do ámbito territorial da Comunidade Autónoma galega.

WHAT IS THE DEADLINE?

Application deadline

CLOSED

04/04/2024 - 03/05/2024

O prazo de presentación de solicitudes será dun (1) mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e irán dirixidas ao Servizo de Patrimonio Natural da xefatura territorial correspondente da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Entenderase como último día de prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación.

Se o último día de prazo fose inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte, e se no mes de vencemento non houbese día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o último do mes.

Latest
grants

15/05/2024 - 14/06/2024
???label.ove.filtro.conselleria.A12049003???
15/05/2024 - 14/06/2024
???label.ove.filtro.conselleria.A12048956???