Inicio
Public grants
Detalle procedemento
Convocatoria 2024en plazoDeadline:  20/04/2024 - 20/05/2024
Presidencia da Xunta de Galicia

PR852A - Axudas económicas destinadas a empresas xornalísticas e de radiodifusión.

WHAT IS THE SUBSIDY/GRANT FOR?

Establecer subvencións ás empresas xornalísticas que, estando debidamente inscritas no Rexistro Mercantil ou no que corresponda segundo a forma empresarial que adopten, realicen a súa actividade informativa orientada a alentar a defensa da identidade de Galicia, a promoción dos seus valores, a normalización da lingua e a defensa da súa cultura.

WHO CAN APPLY?

As empresas xornalísticas que publiquen ou difundan informacións, programas, artigos, reportaxes, colaboracións ou seccións.

WHAT IS THE DEADLINE?

Application deadline

ABERTO

20/04/2024 - 20/05/2024

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día do prazo é inhábil, entenderase 

Latest
grants

15/05/2024 - 14/06/2024
???label.ove.filtro.conselleria.A12049003???
15/05/2024 - 14/06/2024
???label.ove.filtro.conselleria.A12048956???