OUTEIRO DE REI

Capital: Outeiro de Rei
Localidad: OUTEIRO DE REI
Comarca: Lugo
Provincia: Lugo
Código Postal: 27150
CIF: P2703900G
Superficie: 134.2 KM²
Población: 5359 Habitantes
Fecha de adquisión de la condición de ayuntamiento emprendedor: 03/05/2018
Dirección:

Praza do Concello Nº1

Teléfono: 982393281
Correo electrónico: correo@concellodeouteiroderei.org
Fax: 982393112
Coordenadas de la casa consistorial: 43101899;-7613638
PUBLICACIONES DEFINITIVAS impuestos IBI, ICIO e IAE
Fecha: 24/04/2018
MODIFICACIONES POSTERIORES
Fecha: 05/08/2021