ARES

Capital: Ares
Localidade: ARES
Comarca: Ferrol
Provincia: A Coruña
Código Postal: 15624
CIF: P1500400E
Superficie: 18.3 KM²
Poboación: 6132 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 19/04/2018
Enderezo:

Praza da Constitución S/N

Teléfono: 981468102
Correo electrónico: info@concellodeares.com
Fax: 981448299
Coordenadas da Casa do Concello: 43425953;-824506
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS
Data: 18/04/2018
Imposto: IBI,IAE,ICIO
Data: 22/03/2018