CAMBRE

Capital: Cambre
Localidade: CAMBRE
Comarca: A Coruña
Provincia: A Coruña
Código Postal: 15660
CIF: P1501700G
Superficie: 40.7 KM²
Poboación: 24739 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 10/01/2020
Enderezo:

Adro Nº 1

Teléfono: 981613128
Correo electrónico: cambre@cambre.org
Fax: 981675969
Coordenadas da Casa do Concello: 43292505;-8344728
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS
MODIFICACIÓNS POSTERIORES