CARBALLO

Capital: Carballo
Localidade: CARBALLO
Comarca: Bergantiños
Provincia: A Coruña
Código Postal: 15100
CIF: P1501900C
Superficie: 186.1 KM²
Poboación: 31416 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 15/05/2018
Enderezo:

Praza do Concello S/N

Teléfono: 981704100
Correo electrónico: infocarballo@carballo.gal
Fax: 981702858
Coordenadas da Casa do Concello: 432135;-8689295
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 08/05/2018
MODIFICACIÓNS POSTERIORES