PONTECESO

Capital: Ponteceso
Localidade: PONTECESO
Comarca: Bergantiños
Provincia: A Coruña
Código Postal: 15110
CIF: P1506900H
Superficie: 91.9 KM²
Poboación: 5399 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 16/10/2020
Enderezo:

Rúa do Concello 18

Teléfono: 981714000
Correo electrónico: concello@ponteceso.gal
Fax: 981715028
Coordenadas da Casa do Concello: 43243179;-8900685
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 03/09/2020
MODIFICACIÓNS POSTERIORES