BARREIROS

Capital: San Cosme
Localidade: BARREIROS
Comarca: A Mariña Oriental
Provincia: Lugo
Código Postal: 27790
CIF: P2700500H
Superficie: 72.4 KM²
Poboación: 3020 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 06/09/2018
Enderezo:

Rúa Vila 63 San Cosme de Barreiros

Teléfono: 982124002
Correo electrónico: administracion@concellodebarreiros.gal
Fax: 982124110
Coordenadas da Casa do Concello: 43540783;-7233328
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 24/08/2018