A RÚA

Capital: A Rúa
Localidade: A RÚA
Comarca: Valdeorras
Provincia: Ourense
Código Postal: 32350
CIF: P3207300I
Superficie: 35.9 KM²
Poboación: 4141 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 12/04/2018
Enderezo:

Praza José Antonio Míguez 1

Teléfono: 988310116
Correo electrónico: info@arua.gal
Fax: 988311321
Coordenadas da Casa do Concello: 42395053315255400;-7114095999413620
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 02/04/2018
MODIFICACIÓNS POSTERIORES