BANDE

Capital: Bande
Localidade: BANDE
Comarca: Baixa Limia
Provincia: Ourense
Código Postal: 32840
CIF: P3200700G
Superficie: 99.0 KM²
Poboación: 1482 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 05/03/2018
Enderezo:

Rúa San Roque 2-2º

Teléfono: 988443001
Correo electrónico: concello.bande.bande@eidolocal.es
Fax: 988443430
Coordenadas da Casa do Concello: 42031532;-7975248
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 01/03/2018
MODIFICACIÓNS POSTERIORES