O BOLO

Capital: O Bolo
Localidade: O BOLO
Comarca: Valdeorras
Provincia: Ourense
Código Postal: 32373
CIF: P3201600H
Superficie: 91.2 KM²
Poboación: 806 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 06/09/2018
Enderezo:

Rúa César Conti Nº 33

Teléfono: 988323030
Correo electrónico: concellodeobolo@hotmail.com
Fax: 988337506
Coordenadas da Casa do Concello: 42307449;-7098844
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 08/08/2018