PETÍN

Capital: Petín
Localidade: PETÍN
Comarca: Valdeorras
Provincia: Ourense
Código Postal: 32356
CIF: P3206100D
Superficie: 30.5 KM²
Poboación: 875 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 13/02/2018
Enderezo:

Rúa do Bacelo 7

Teléfono: 988310223
Correo electrónico: info@petin.gal
Fax: 988336090
Coordenadas da Casa do Concello: 4238249;-7126007
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 30/12/2017