PIÑOR

Capital: Piñor
Localidade: PIÑOR
Comarca: O Carballiño
Provincia: Ourense
Código Postal: 32137
CIF: P3206200B
Superficie: 52.7 KM²
Poboación: 1151 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 26/12/2018
Enderezo:

Piñor S/N

Teléfono: 988403217
Correo electrónico: concellopinor@gmail.com
Fax: 988403320
Coordenadas da Casa do Concello: 424996263;-80073191
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 13/12/2018