SAN CIBRAO DAS VIÑAS

Capital: San Cibrao das Viñas
Localidade: SAN CIBRAO DAS VIÑAS
Comarca: Ourense
Provincia: Ourense
Código Postal: 32911
CIF: P3207600B
Superficie: 39.5 KM²
Poboación: 5675 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 03/05/2018
Enderezo:

Praza da Constitución Nº 1

Teléfono: 988381034
Correo electrónico: info@sancibrao.es
Fax: 988381101
Coordenadas da Casa do Concello: 422980661;-78738503
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 26/04/2018