SAN CRISTOVO DE CEA

Capital: Cea
Localidade: SAN CRISTOVO DE CEA
Comarca: O Carballiño
Provincia: Ourense
Código Postal: 32130
CIF: P3207700J
Superficie: 94.4 KM²
Poboación: 2003 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 27/02/2018
Enderezo:

Praza Maior Nº 1

Teléfono: 988282000
Correo electrónico: concello@concellodecea.com
Fax: 988282008
Coordenadas da Casa do Concello: 42474886;-7984856
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 26/02/2018