TRASMIRAS

Capital: Trasmiras
Localidade: TRASMIRAS
Comarca: Limia
Provincia: Ourense
Código Postal: 32695
CIF: P3208300H
Superficie: 56.7 KM²
Poboación: 1228 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 04/02/2019
Enderezo:

Rúa Otero Pedrayo 174

Teléfono: 988445000
Correo electrónico: correo.trasmiras@eidolocal.es
Fax: 988445096
Portal web:
Coordenadas da Casa do Concello: 420253923;-76179154
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 30/01/2019