VIANA DO BOLO

Capital: Viana do Bolo
Localidade: VIANA DO BOLO
Comarca: Viana
Provincia: Ourense
Código Postal: 32550
CIF: P3208700I
Superficie: 270.4 KM²
Poboación: 2750 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 25/06/2018
Enderezo:

Rúa da Constitución Nº 14

Teléfono: 988340120
Correo electrónico: concello.vianadobolo@eidolocal.es
Fax: 988329089
Coordenadas da Casa do Concello: 42180153;-7114881
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 23/06/2018
MODIFICACIÓNS POSTERIORES