ARBO

Capital: Arbo
Localidade: ARBO
Comarca: A Paradanta
Provincia: Pontevedra
Código Postal: 36430
CIF: P3600100F
Superficie: 42.9 KM²
Poboación: 2647 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 28/02/2018
Enderezo:

Praza Consistorio Nº 1

Teléfono: 986665000
Correo electrónico: oficinas.concellodearbo@gmail.com
Fax: 986665011
Coordenadas da Casa do Concello: 421106786;-83128376
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS