LALÍN

Capital: Lalín
Localidade: LALÍN
Comarca: Deza
Provincia: Pontevedra
Código Postal: 36500
CIF: P3602400H
Superficie: 326.8 KM²
Poboación: 20282 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 10/01/2020
Enderezo:

Praza de Galicia 1

Teléfono: 986787060
Correo electrónico: lalin@lalin.gal
Fax: 986782042
Portal web: http://lalin.gal/
Coordenadas da Casa do Concello: 426622577;-81135592
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 23/12/2019
MODIFICACIÓNS POSTERIORES