SILLEDA

Capital: Silleda
Localidade: SILLEDA
Comarca: Deza
Provincia: Pontevedra
Código Postal: 36540
CIF: P3605200I
Superficie: 168.0 KM²
Poboación: 8876 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 25/06/2018
Enderezo:

Trasdeza 55.

Teléfono: 986580000
Correo electrónico: info@silleda.gal
Fax: 986581021
Coordenadas da Casa do Concello: 42697553;-8248115
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 25/06/2018
MODIFICACIÓNS POSTERIORES