OLEIROS

Capital: Oleiros
Localidade: OLEIROS
Comarca: A Coruña
Provincia: A Coruña
Código Postal: 15173
CIF: P1505900I
Superficie: 43.8 KM²
Poboación: 37809 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 05/10/2021
Enderezo:

Praza de Galicia Nº 1

Teléfono: 981610000
Correo electrónico: alcaldia@oleiros.org
Fax: 981610352
Coordenadas da Casa do Concello: 43.333119,-8.317066
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 30/08/2021
MODIFICACIÓNS POSTERIORES