NEGREIRA

Localidade: NEGREIRA
Provincia: A Coruña
Código Postal: 15830
Poboación: 6901 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 30/11/2021
Enderezo:

Rúa Carmen Nº 3

Teléfono: 981885250
Correo electrónico: concello@concellodenegreira.es
Fax: 981885328
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS
Data: 12/11/2021
Ligazón: