Inicio
Apoios públicos
Detalle procedemento
Convocatoria 2024plazo pechadoPrazo pechado:  20/02/2024 - 19/03/2024
Consellería de Economía, Industria e Innovación

IN606B - Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral

PARA QUE É A AXUDA/SUBVENCIÓN

Concesión de axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral aos organismos públicos de investigación de Galicia, ás fundacións de investigación sanitaria de Galicia (Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, Fundación Profesor Novoa Santos, Fundación Biomédica Galicia Sur), e aos centros do CSIC (Consello Superior de Investigacións Científicas) radicados en Galicia.

Consellería
Consellería de Economía, Industria e Innovación
Órgano responsable
Axencia Galega de Innovación (GAIN)
A onde acudir

Xunta de Galicia

Consellería de Economía, Industria e Innovación

Axencia Galega de Innovación (GAIN)

Rúa Airas Nunes, s/n

15702  Santiago de Compostela  (Coruña, A)

Teléfono: 881999213

Email: axudas.gain@xunta.es

http://gain.xunta.gal

Código do procedemento
IN606B
Normativa
Ámbito Autonómico

QUEN PODE SOLICITALA?

Poderán ser beneficiarios destas axudas as universidades públicas do Sistema universitario de Galicia (SUG), os organismos públicos de investigación de Galicia, as fundacións de investigación sanitaria de Galicia (Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, Fundación Profesor Novoa Santos, Fundación Biomédica Galicia Sur), e os centros do CSIC (Consello Superior de Investigacións Científicas) radicados en Galicia, sempre que contraten as persoas seleccionadas a través dun contrato laboral de duración determinada con dedicación a tempo completo, de acordo co marco lexislativo actual, en virtude do cal a persoa seleccionada quedará vinculada á dita entidade.

QUE PRAZO HAI PARA FACELO?

Prazo de presentación

PECHADO

20/02/2024 - 19/03/2024

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, que se contará a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

As subvencións
máis actuais

02/05/2024 - 02/10/2024
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
19/04/2024 - 20/05/2024
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
17/04/2024 - 16/08/2024
Presidencia da Xunta de Galicia
10/04/2024 - 30/09/2024
Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade