Inicio
Apoios públicos
Detalle procedemento
Convocatoria 2024en plazoEn prazo:  21/02/2024 - 31/12/2025

VI426E - Acreditación para obter a condición de concello colaborador no programa de mobilización de vivendas para o alugamento en concellos.

PARA QUE É A AXUDA/SUBVENCIÓN

Regular o programa de mobilización de vivendas para o alugamento en concelloscoa finalidade de que, coa súa colaboración, mobilizar o meirande número posible de vivendas baleiras de titularidade privada para a súa incorporación ao mercado de alugamento a través dunha renda accesible.
 

Consellería
Órgano responsable
Dirección do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS)
A onde acudir

Xunta de Galicia

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Instituto Galego Da Vivenda e Solo (IGVS)

Dirección Técnica de Fomento

Area central Fontiñas

15781  Santiago de Compostela  (Coruña, A)

Teléfono: 981957886

Email: vivendasbaleiras2-xestion.igvs@xunta.ga

https://igvs.xunta.gal/portada

Código do procedemento
VI426E

QUEN PODE SOLICITALA?

O PMVAC implantarase en todos os concellos da Comunidade Autónoma de Galicia que soliciten a súa incorporación como entidade colaboradora.

QUE PRAZO HAI PARA FACELO?

Prazo de presentación

ABERTO

21/02/2024 - 31/12/2025

A condición de concello colaborador poderá solicitarse desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Este prazo rematará o 31 de decembro de 2025, salvo que, con anterioridade á dita data, se publique no Diario Oficial de Galicia unha resolución da persoa titular da Dirección Xeral do IGVS que poña fin ao programa.

As subvencións
máis actuais

02/05/2024 - 02/10/2024
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
19/04/2024 - 20/05/2024
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
17/04/2024 - 16/08/2024
Presidencia da Xunta de Galicia
10/04/2024 - 30/09/2024
Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade