Inicio
Economía responde

É un programa de resposta rápida, atención personalizada, consecución de resultados e fomento da aprendizaxe. Poderán participar, prioritariamente, as pequenas e medianas empresas (pemes), incluíndo as autónomas e autónomos, comunidades de bens, asociacións, fundacións ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, leven a cabo actividade empresarial. En calquera caso, deberán ter radicado algún centro de traballo en Galicia.

+1.200
usuarios atendidos e solicitudes recibidas
+330
medidas de acción inmediata implantadas
96%
de recomendación
ENLACES RÁPIDOS
Axudas

Consulta a base de axudas da Xunta de Galicia dispoñibles para o teu negocio, nos ámbitos de financiamento, internacionalización, competitividade ou emprego.