Inicio
Guías

Guías

Co obxectivo de simplificar e recoller nun único documento todos os trámites necesarios para a implantación de iniciativas empresariais na nosa comunidade, desde a Xunta de Galicia, en cumprimento do mandato legal establecido na Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, poñemos á disposición da cidadanía unha serie de catálogos.

ONDE PODO DESCARGAR OS CATÁLOGOS?

Nesta páxina poderás descargar os catálogos aprobados ata o momento polo Consello da Xunta de Galicia.

COMO PODO REALIZAR OS DISTINTOS TRÁMITES NECESARIOS PARA INICIAR UNHA ACTIVIDADE?

A maioría dos trámites poderás realizalos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia e da sede electrónica do concello onde pretendas iniciar o teu proxecto.

“Estes catálogos informan dos trámites administrativos e actuacións necesarias para a posta en marcha do teu proxecto”

Consulta
o teu catálogo:

Búsqueda de catálogos