Inicio
Public grants
Detalle procedemento
Convocatoria 2024plazo pechadoPlazo cerrado:  22/02/2024 - 21/03/2024
Consellería do Medio Rural

MR711D - Proxectos de creación, mellora e ampliación de servizos básicos locais.

WHAT IS THE SUBSIDY/GRANT FOR?

Establecer as bases reguladoras das axudas que xestiona a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural no marco da Intervención 6872 do Plan estratéxico da PAC 2023-2027 en Galicia para proxectos de creación, mellora e ampliación de servizos básicos locais en aldeas modelo, e convocar as correspondentes ao exercicio orzamentario 2024.

Regional Ministry
Consellería do Medio Rural
Responsible body
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER)
Where to apply

Xunta de Galicia

Consellería do Medio Rural

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER)

Dirección da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER)

Lugar da Barcia, nº 56 - Laraño

15897  Santiago de Compostela  (Coruña, A)

Telephone number: 981547369

Email: subdireccion-planificacion.agader@xunta.gal

https://agader.xunta.gal

De manera presencial, con cita previa en el teléfono 981547369.

Procedure code
MR711D

WHO CAN APPLY?

Concellos de Galicia.

WHAT IS THE DEADLINE?

Application deadline

CLOSED

22/02/2024 - 21/03/2024

O prazo para presentar as solicitudes de axuda será dun (1) mes desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

De acordo co artigo 30 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas (en diante, Lei 39/2015), entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación; se o último día do prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte, e se no mes de vencemento non hai día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo finaliza o último día do mes.

Latest
grants

15/05/2024 - 14/06/2024
???label.ove.filtro.conselleria.A12049003???
15/05/2024 - 14/06/2024
???label.ove.filtro.conselleria.A12048956???