ABEGONDO

Capital: San Marcos
Localidade: ABEGONDO
Comarca: A Coruña
Provincia: A Coruña
Código Postal: 15318
CIF: P1500100A
Superficie: 83.9 KM²
Poboación: 5584 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 25/05/2018
Enderezo:

San Marcos 1

Teléfono: 981647996
Correo electrónico: correo@abegondo.gal
Fax: 981673050
Coordenadas da Casa do Concello: 43227211;-8288981
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS
MODIFICACIÓNS POSTERIORES