AMES

Capital: Bertamiráns
Localidade: AMES
Comarca: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Código Postal: 15864
CIF: P1500200I
Superficie: 80.0 KM²
Poboación: 32482 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 30/11/2018
Enderezo:

Praza do Concello Nº2 - Bertamiráns

Teléfono: 981883002
Correo electrónico: concellodeames@concellodeames.gal
Fax: 981883925
Coordenadas da Casa do Concello: 42859451;-8650103
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS
MODIFICACIÓNS POSTERIORES