BOIRO

Capital: Boiro
Localidade: BOIRO
Comarca: Barbanza
Provincia: A Coruña
Código Postal: 15930
CIF: P1501100J
Superficie: 86.2 KM²
Poboación: 18984 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 27/03/2018
Enderezo:

Praza de Galicia S/N

Teléfono: 981849960
Correo electrónico: correo@boiro.gal
Fax: 981844008
Coordenadas da Casa do Concello: 42646987;-8882613
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 14/03/2018