BOQUEIXÓN

Capital: O Forte
Localidade: BOQUEIXÓN
Comarca: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Código Postal: 15881
CIF: P1501200H
Superficie: 73.2 KM²
Poboación: 4146 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 20/07/2018
Enderezo:

Forte S/N

Teléfono: 981513052
Correo electrónico: correo@boqueixon.es
Fax: 981513000
Coordenadas da Casa do Concello: 42827167;-8417287
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 12/07/2018