CABANAS

Capital: Cabanas
Localidade: CABANAS
Comarca: Eume
Provincia: A Coruña
Código Postal: 15621
CIF: P1501500A
Superficie: 30.3 KM²
Poboación: 3300 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 06/09/2018
Enderezo:

Rua do Concello Nº 3

Teléfono: 981495506
Correo electrónico: rexistro@cabanas.gal
Fax: 981431944
Coordenadas da Casa do Concello: 43473306;-81613
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS