CERDIDO

Capital: Vila da Igrexa
Localidade: CERDIDO
Comarca: Ortegal
Provincia: A Coruña
Código Postal: 15569
CIF: P1502500J
Superficie: 52.7 KM²
Poboación: 1033 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 18/01/2019
Enderezo:

Felgosas S/N. A Barqueira

Teléfono: 981411000
Correo electrónico: correo@cerdido.es
Fax: 981411027
Coordenadas da Casa do Concello: 43607455;-7952401
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS