COIRÓS

Capital: Coirós de Arriba
Localidade: COIRÓS
Comarca: Betanzos
Provincia: A Coruña
Código Postal: 15316
CIF: P1502700F
Superficie: 33.9 KM²
Poboación: 1923 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 13/02/2018
Enderezo:

Coirós de Arriba 16

Teléfono: 981796414
Correo electrónico: correo@coiros.es
Fax: 981796256
Coordenadas da Casa do Concello: 43249954;-8165374
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS
MODIFICACIÓNS POSTERIORES
Ligazón: