FENE

Capital: Fene
Localidade: FENE
Comarca: Ferrol
Provincia: A Coruña
Código Postal: 15500
CIF: P1503600G
Superficie: 26.3 KM²
Poboación: 12561 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 06/09/2018
Enderezo:

Avda. do Concello S/N

Teléfono: 981492707
Correo electrónico: correo@fene.gal
Fax: 981492788
Coordenadas da Casa do Concello: 43473489;-8162724
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 03/08/2018
MODIFICACIÓNS POSTERIORES