NARÓN

Capital: Narón
Localidade: NARÓN
Comarca: Ferrol
Provincia: A Coruña
Código Postal: 15570
CIF: P1505500G
Superficie: 67.0 KM²
Poboación: 39051 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 03/05/2018
Enderezo:

Praza de Galicia S/N

Teléfono: 981337700
Correo electrónico: naron@naron.es
Fax: 981337701
Coordenadas da Casa do Concello: 43500177;-8191922
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 03/05/2018
MODIFICACIÓNS POSTERIORES