NEDA

Capital: Neda
Localidade: NEDA
Comarca: Ferrol
Provincia: A Coruña
Código Postal: 15510
CIF: P1505600E
Superficie: 24.5 KM²
Poboación: 4910 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 21/09/2018
Enderezo:

Avda. Algeciras Nº 34

Teléfono: 981380039
Correo electrónico: alcaldia@neda.gal
Fax: 981385600
Portal web: http://www.neda.es
Coordenadas da Casa do Concello: 43501011;-8156767
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 10/09/2018