NOIA

Capital: Noia
Localidade: NOIA
Comarca: Noia
Provincia: A Coruña
Código Postal: 15200
CIF: P1505800A
Superficie: 37.2 KM²
Poboación: 14115 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 21/09/2018
Enderezo:

Rosalia de Castro Nº2

Teléfono: 981842100
Correo electrónico: noia@noia.es
Fax: 981821741
Portal web: http://www.noia.es
Coordenadas da Casa do Concello: 42785;-8887741
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS
MODIFICACIÓNS POSTERIORES