ORDES

Capital: Ordes
Localidade: ORDES
Comarca: Ordes
Provincia: A Coruña
Código Postal: 15680
CIF: P1506000G
Superficie: 157.3 KM²
Poboación: 12669 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 15/05/2018
Enderezo:

Avda. Alfonso Senra 108

Teléfono: 981680002
Correo electrónico: info@ordes.gal
Fax: 981682221
Coordenadas da Casa do Concello: 43076737;-8407797
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 09/05/2018
MODIFICACIÓNS POSTERIORES